t1
รายการจองสนาม
ตารางการแข่งขัน

สนามกอล์ฟแม่เมาะ

Mae Moh Golf Course

สนามกอล์ฟแม่เมาะมีจำนวน 18 หลุม 72 พาร์และสนามไดร์ฟภายในพื้นที่เดียวกัน ตั้งอยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นสนามกอล์ฟที่มีวิวทิวทัศน์สวยและมีหลุม 10 เป็น Signature Hole ที่ต้องทีออฟจากเนินเขา สนามกอล์ฟแม่เมาะเปิดให้บริการทุกวัน

 • สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Obstruction) ไม่ปรับแต้ม
  - ถนน, ขอบถนน, แผ่นยางปูพื้น ยกเว้น ถนนและร่องระบายน้ำระหว่างหลุม 3 และหลุม 18 ตลอดสาย, รางระบายน้ำคอนกรีต, สะพานข้ามทุกแห่งในสนาม ยกเว้น สะพานข้ามและรางระบายน้ำหลุม 8
  - ไม้ค้ำยัน และต้นไม้ที่มีไม้ค้ำยัน, หัวฉีดน้ำ ท่อน้ำ และส่วนประกอบอื่นของระบบน้ำที่ติดตรึง, บันได ถังใส่ทราย เครื่องล้างลูกกอล์ฟรั้วตาข่ายลูกกอล์ฟ เสาไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า ม้านั่ง ที่นั่งเหล็ก
 • ส่วนประกอบถาวรของสนาม
  - โครงเหล็กค้ำยันต้นเฟื่องฟ้าหลุม 4, อาคารบำบัดน้ำเสีย, ซุ้มน้ำ, เครื่องจักรและสิ่งปลูกสร้างในพิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ
 • อื่น ๆ
  - ก้อนหินในบ่อทราย ถือเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
  - บริเวณแปลงดอกไม้ ไม้ประดับทุกแห่งในสนาม ห้ามเล่นลูกโดยเด็ดขาด ให้เล่นตามกฎการหย่อนลูก เสียแต้มปรับ 1 แต้ม
  - หลักเหลืองแสดงเขตอุปสรรคน้ำ (Water Hazard), หลักแดงแสดงเขตอุปสรรคน้ำด้านข้าง (Lateral Water Hazard)

ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย