801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 
Highlight
เชิญแวะเยี่ยมชมเหมืองแม่เมาะ
ข่าวกิจกรรม ปี 2567
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารเหมืองแม่เมาะ