t1
รายการจองสนาม
ตารางการแข่งขัน

สนามกอล์ฟแม่เมาะ

Mae Moh Golf Course

สนามกอล์ฟแม่เมาะมีจำนวน 18 หลุม 72 พาร์และสนามไดร์ฟภายในพื้นที่เดียวกัน ตั้งอยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นสนามกอล์ฟที่มีวิวทิวทัศน์สวยและมีหลุม 10 เป็น Signature Hole ที่ต้องทีออฟจากเนินเขา สนามกอล์ฟแม่เมาะเปิดให้บริการทุกวัน

  1.เขตนอกสนาม-กฏข้อ18.2
  เขตนอกสนาม กำหนดโดยกำแพงรั้ว ที่หลุม 8/13
  2.ทางเลือกในกรณีลูกหายหรือ OB
  เมื่อผู้เล่นหาลูกไม่พบหรือรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูก OB ผู้เล่นอาจปฏิบัติภายใต้กฏสนามเรื่องสโตรคและระยะทางโดยมีโทษปรับ 2สโตรคแทนการกลับไปเล่นจากจุดเดิม กฏสนามข้อนี้จะไม่ใช้เมื่อมีการเล่นลูกสำรองออกมาแล้ว
  3.พื้นที่ปรับโทษ-กฏข้อ17.1
  - บ่อน้ำที่หลุม 1/2/3/4/6/8/9/11/14/15/16/17/18 เป็นพื้นที่ปรับโทษสีแดง
  - บ่อน้ำที่10/19 เป็นพื้นที่ปรับโทษสีเหลือง
  ดรอปโซนสำหรับพื้นที่ปรับโทษ
  สำหรับพื้นที่ปรับโทษที่หลุม 2/4/6/8/9/10/11/14/15/17/18 มีทางเลือกเพิ่มในการผ่อนปรนโดยมีโทษปรับ 1 สโตรค
  ดรอปโซนคือพื้นที่ผ่อนปรนต้องดรอปและลูกอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน
  4.สภาพสนามพื้นที่ผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้)-กฏข้อ16.1
  - สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ รวมถึง ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง/ถนนลูกรังที่เป็นหินกรวด/แผ่นคอนกรีตที่ปูเป็นทางรถ/แผ่นเหล็ก/ต้นไม้ที่มีไม้ค้ำยัน (ผ่อนปรนได้เฉพาะติดขัดกับไม้ค้ำยันเท่านั้น/) ซุ้มน้ำ/ซุ้มปั้มน้ำ/หัวสปริงเกอร์/ศาลานั่งพัก/ม้านั่งพัก/ถังใส่ทราย/บันไดปูน/บันไดไม้/ท่อน้ำโลหะ
  - รางระบายน้ำคอนกรีต/ทางระบายน้ำ/ขอบปูนสระน้ำ/ตะแกรงปิดท่อระบายน้ำ/ขอบปูนสระน้ำ
  - แผ่นรองทราย หรือแผ่นรองปิดท่อระบายน้ำที่อยู่ในบังเกอร์ที่โผล่ขึ้นมา
  - ป้ายหรือบอร์ดต่างๆในสนาม
  ผู้เล่นสามารถผ่อนปรนได้โดยไม่มีโทษปรับ ตามกฏข้อ 16.1

ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย