สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ
Mae Moh Golf Course

สนามกอล์ฟแม่เมาะมีจำนวน 18 หลุม 72 พาร์และสนามไดร์ฟภายในพื้นที่เดียวกัน ตั้งอยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


สนามกอล์ฟแม่เมาะเป็นสนามกอล์ฟที่มีวิวทิวทัศน์สวยและมีหลุม 10 เป็น Signature Hole ที่ต้องทีออฟจากเนินเขา สนามกอล์ฟแม่เมาะเปิดให้บริการทุกวัน

 

 

ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย