• Follow Us:

สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ
Mae Moh Golf Course

สนามกอล์ฟแม่เมาะมีจำนวน 18 หลุม 72 พาร์และสนามไดร์ฟภายในพื้นที่เดียวกัน ตั้งอยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


เป็นสนามกอล์ฟที่มีวิวทิวทัศน์สวยและมีหลุม 10 เป็น Signature Hole ที่ต้องทีออฟจากเนินเขา สนามกอล์ฟแม่เมาะเปิดให้บริการทุกวัน

เส้นทาง/ติดต่อ

ผู้จัดการสนามกอล์ฟ

 

แบบประเมิน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล:คุณธนพ บุญพ่วง Tel:0-5425-4970
ผู้ดูแลเว็บเพจ:ศุภลักษณ์ สอนไว Tel:0-5425-4176 | Design by W3layouts