แหล่งท่องเที่ยว...อำเภอแม่เมาะ
ถ่านหินลือชา  รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามประธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก

 
 
  • ที่พัก
  • ร้านอาหาร
เว็บไซต์แนะนำ :lampang.net และlampang.go.th
 
แหล่งท่องเที่ยว

สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต์ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง เหมืองลิกไนต์ อยู่ในเขตอำเภอแม่เมาะ
ไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย (แพร่) เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตรสามารถเช่ารถสองแถวซึ่ง
จอดอยู่บริเวณตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
"ลิกไนต์"  เป็นถ่านหินประเภทหนึ่งที่มีการค้นพบในบริเวณนี้เมื่อปี พ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง
630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี พื้นที่เหมืองทั้งหมดเป็นของกรมป่าไม้ มีประมาณ
20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็น
เชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรงถึงแม้นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปบริเวณขุดเจาะถ่านหิน
เพราะมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใช้ทำเหมืองแต่กฟผ.ได้จัดทำจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่ง
เป็นสวนหย่อม ตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ต่าง ๆ ณ. จุดนี้ซึ่งสามารถมองเห็นการทำงานของ
รถขุดตักแร่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องล่างได้เป็นมุมกว้าง ในบริเวณเหมืองมีบ้านพักรับรองของ กฟผ.
สนามกอล์ฟ และสโมสร สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0-5425-2730-1 และ 0-5425-2724