Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 9
This is an example of a HTML caption with a link.

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินฯ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในสวนพฤกษชาติ บริเวณปากบ่อเหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง More...

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

ภายใต้แนวคิด "Winter Love Festival : เทศกาลแห่งความรักในฤดูหนาว" เนรมิตขุนเขา ทุ่งบัวตอง แผ่นดินลิกไนต์แห่งแม่เมาะเป็นดินแดนแห่งความสุข... More...

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กฟผ.แม่เมาะกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ More...