บ้านชัยพฤกษ์

801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220

โทร. 0-5425-4993 | 0-5425-4994